60 Ou pa kapab ale nan syel-la

1.
Ou pa kapab ale nan syèl la
Si ou viv nan peche isiba. (bis 2 liy)
Se pou ou vin jwenn JeziKri.

Kè:
Se pou ou vin jwenn JeziKri  _(3 fwa)_

2.
Ou pa kapab ale nan syèl la
Si ou sèvi Satan isiba. _(2 liy 2 fwa)_
Se pou ou vin jwenn ak JeziKri.

3.
Ou pa kapab ale nan syèl la,
Si ou pa lave nan bèl sous la. _(bis 2 liy)_
Se pou ou vin jwenn ak JeziKri.