50 Mwen Wè Sous La Ki Plen Ak San

1.
Mwen wè sous la ki plen ak san,
Fontèn nan fon e laj
Jezi kapab chanje w.
Blese l yo montre m sa.
 
Refren:
Bèl kouran dlo mwen wè,
Mwen plonje e li lave mwen,
Glwa pou Bondye, li lave mwen,
Li lave mwen, wi li lave mwen.
 
2.
Mwen wè monn la vini nouvèl,
Se mesaj Jezi a,
Ki preche pami pèdi yo;
Se mesaj lavi a.
 
3.
M ap mache nan limyè syèl la;
Nan mitan pechè yo.
Avèk kè pwòp epi rad blan,
M a nan tròn nan ak Kris.