15 Mwen si kontan

1.
Mwen si kontan.
Di m pouki ou kontan.
Mwen si kontan.
Di mwen poukisa.
Mwen si kontan.
Di m pouki sa ou kontan
Pou mwen kontan tou
Gen yon rezon;
Gen yon rezon ki fè m kontan
 
_(tout ansanm)_
Jezi te sove m
Kounye a l ap viv nan kè m
Se pou sa mwen kontan Jodi a wi
Se pou sa mwen kontan an wi.