68 Mwen kanpe sou tout pwomès de Kris

1.
Mwen kanpe sou tout pwomès
Jezi, Wa mwen,
Pandan letènite
M ap chante louwanj Li.
Glwa nan tout syèl la
Sa va sijè chan mwen,
Mwen kanpe sou tout pwomès Bondye.


Kanpe, kanpe, mwen kanpe sou
Tout pwomès Bondye fè nou
Kanpe, kanpe, wi mwen kanpe
Sou tout pwomès Bondye.

2.
Mwen kanpe sou tout pwomès
Ki pa fayi,
Lè move tanpèt
Ak tout krent vle koule m,
Gras Pawòl Bondye
M a sòti venkè,
mwen kanpe sou tout pwomès Bondye.