71 Mesi Seyè mesi Seyè

1.
Mèsi Senyè, mèsi Senyè
Tout bagay va fini trè byen.
Mèsi Senyè, mèsi Senyè
Tout bagay va fini trè byen.

2.
Syel la pase te a pase
Pawòl ou rete toujou.
Mèsi Senyè, mèsi Senyè
Tout bagay va fini trè byen.