61 Le la vi-m sanble tri, le-m chaje ak pwoble

1.
Lè la vi m sanble tris,
Lè m chaje ak pwoblèm
Se sou jenou m mwen konn jwenn lajwa
Pesonn sou latè sa a pa kapab ede mwen
Sèlman Senyè ka fè tout pou mwen.


Ou menm ki di frape e ou va louvri
Ou menm k ap vin chèche m
Pou m al nan syèl,
Sonje mwen chè Jezi nan wout lavi sa a
O sonje mwen! sonje mwen souple!

2.
Tout bagay sou latè
Va pase, zanmi mwen
Pawòl Bondye, li va toujou la
Ou menm ki gen tan toujou, vini jwenn Jezi
Fè atansyon pou li pa twò ta.

3.
Ane yo pase vit, tan yo vini pi kout
Si yo vle di Jezi ap vini
Ou menm k ap sèvi Kris Annou swiv li chak jou
Talè konsa l ap vin chèche nou.