45 Eske Tout Vrè Kretyen

1.
Eske tout vrè kretyen
Pa ta dwe yon evanjelis?
Eske manm de legliz
Kapab rete ak tèt atè?
Eske predikatè pa dwe mete yo tout ansanm,
Pou preche levanjil la toupatou
 
Refren:
O! wi an avan! _(2 fwa)_
N ape travay ansanm
Fòk Ayiti pou Kris
Sa va yon mèvèy!
E Jezi va beni l.