78 Elas, elas, mwen regret sa pou lemon’n

1.
Depi nan tan lontan
Lèzòm te toujou mechan
Kayen touye abèl se sa n wè lòm pratike
Jezi vin sou latè
Pou wete peche kriminèl yo
Y arete l, yo touye l,
Yo kloure l sou lakwa.


Elas! elas! Mwen regrèt sa pou lemonn
Talè konsa lemonn pral boulvese vre
Elas! elas! Mwen regrèt sa pou lemonn
Talè konsa lemonn pral dlo nan je

2e kè
Elas! elas! Nou wè lemonn mechan vre
Peche fè lòm vire do bay Letènèl
Jezi vini pou anonse wayòm nan
Kote jistis Bondye va eklate.

2.
Akab a Jezabèl
Met ansanm yo touye Nabòt
Akab ak Jezabèl te panse Bondye pa t wè yo
Sa pa t rete konsa, Letènèl te kondane yo
Yon jijman, yon egzanp
Bondye trase sou lòm.

3.
Lèzòm fabrike zam
Se pa pou yo detwi pye bwa
Lèzòm fabrike zam
Se pa pou detwi zannimo,
Lèzòm fabrike zam
Se pou yo detwi lòm parèy yo
Y ap touye Y ap jete w
Kè yo pa janm sote, elas.

4.
Pou nenpòt ti bagay
Nou wè moun ape touye moun
Pou nenpòt ti plezi
Nou wè moun met kouto sou moun
Moun pa ka gade moun
Yon moman yo mete ou kadav
Y ap touye, y ap boule,
Epi y ap banboche, elas.