20 Chemen-an Pa Fasil

1.
Chemen an pa fasil
Jouk nou rive nan syèl la,
Li genyen pikan e pyèj anpil.
Chemen an pa fasil
Men Jezi mache ak nou
Li rann kè nou toutafè trankil.

Kè:
Non, non, chemen an pa fasil _(2 fwa)_
Men Jezi mache ak nou
Li pote fado nou
Gras li fè kè nou rejwi anpil.

2.
Chemen an pas fasil,
Genyen eprèv, gen traka
Tout kote nou pase gen danje
Wout la mèt difisil
Si Jezi kenbe men nou
N a rete fèm lè pye nou glise.

3.
Kò nou konn fatige,
Dekouraje nan wout la
Epi Satan konn vin tante nou.
Men n ape tann Senyè nou.
K ap parèt nan glwa Li
L ape pran nou ak Li yon bèl jou.