27 Segne ou te konnin la koua pou nou

1
Segne ou te konnin la koua pou nou
Ou te konnin anpil soufrans pou moin
Soufrans ou yo fe nou sonje ou
Jezu Nap suiv mouvman mond la Segne
Nou santi n paka viv pou mond sa vre.

Ke
Segne jiskile ouap retounin
Min nou konnin pasians ouap epuize
Opoin le zom tue, yap dechouke
Yap ekplouate san yo panse ou pral
retounin.

2
Segne gade koman le zom mechan
Ou kree yo pou fe yo sanble ave ou
Yo kite ou ale sevi vie loua
Nap rele yo pou ou Segne
Paske tale konsa mond la pral dis paret

3
Segne jiski le san ap suspan n meprize
Le monn te rache min m van la vi yo
Bourik, kabrit, bet, mouton konnin Met yo
Min le zom kite ou Segne
Pou yal sevi, vie loua nan tout pie boua.