25 O oui li rinmin m se pou sa moin rinmin li

O oui li rinmin m se pou sa moin rinmin li
Li vi n pi dous chak jou nan la vi moin
Moin pat angnin lei te jouin moin
Avek amou’I li vlope moin
Li rinmin m se sa selman kap di (bis)