6 Nou doue konnin gingnin gnou sel Bondie

00 Reveillons Nous Chrétiens | RNCC / Page 000
6. Nou doue konnin gingnin

Nou doue konnin gingnin gnou sel Bondie
Li te kree la te ak tou sa ki ladan l
Li te kree gnou non m, li te kree gnou fan m
Nou tout ki sou la te nou se pitit de sel moun
Nou doue konnin nou tout ki sou la te Se fre
Poukisa le nou vle nou tuye fre nou an
Poukisa le nou vle nou kraze se nou an
Eske Bondie kapab kite nou san pini.

Ke
Tale Konsa kontra la te o gin poul fini
Ala traka pou roua la te Ki pa vle
aksepte Jezu.

II
Ti moun n nan tan sa pa respekte manman yo
Ti moun n nan tan sa pa respekte papa yo
Le zom telman mechan, le zom tel  man sovaj
Yo pa kapab rekonet moun kap fe yo di biyn
Papa kap mache fe pitit nan chak kalfou.
Yo pa pran souin manman, yo pa pran souin pitit
Se pa yon fan’m selman ki Selman kriminel
Kap sakrifie ti moun, tout jounin e tout Nuit

III
A la traka pou moun n kap dirige la te
Yo fe tankou se yo ki kree la te
A la traka pou moun ki we pou tet yo selman
Yo refize separe sa ki nan min yo
Mesie dam kap koute map bay gnou ti konsey
Sa ou we ki pa ka manje ba yo gnou ti manje
Sa ou we ki pa ka domi, pa fe yo mechanste
Bondie va protege ou le ou tonbe nan male

IV
Se dan le mond antie ki gin malpro prete
Se dan le mond antie moun ap doml nan la ri
Se dan le mond antie lajan ap gaspiye
Map site kek pey pou nou we si semanti
Le ou pran Etazini, la Risi, Langlete, la Libi
La Siri, la Chine e le Japon lajan ap gaspiye
Selman nan fabrike za m
Ayti loreya nan fe manje pou loua.