2 Le n rete nap gade

00 Reveillons Nous Chrétiens | RNCC / Page 000
2. Le’n rete nap gade
2

Le n rete nap gade
Nou oue tout bagay tounin deye
Min m la te revolte
Nou oue min m soley la vin n pi cho
Le n gade nan legliz
Nou oue la hen ranplase lamou
Nape rele Bondie pou’n mande’l
Kote sa prale.

Ke
Vini, vini non Segne Jezu Vini,
vini se ou nape tan n
Vini, vini non Segne Jezu
Vini, vini nou pa ka rete
Vini, vini non Segne Jezu
Vini, vini se ou nape tan n
Vini, vini non Segne Jezu
Vini, vini nou prale ave ou.

II
Nap viv nan gnou moman
Tout profesi yo fi n akonpli
Pitit pa kon n manman
Nou oue papa pa vle oue pitit
Manman avek papa pa gin pouvoua
Sou pitit anko
Tout moun fe sa yo vle, pa gin peson
ki ka komande

III
A la bel sa va bel
Se le na oue nou kite te sa a
Pou nou monte nan siel
Pou n al rejoui avek papa nou
Oui sa va meveye se le na oue n nan
pie le Segne
Le sa nou va bliye tout traka n te r
pase sou te sa a.