12 Kretyin nan legliz yo jodia min you mesaj

00 Reveillons Nous Chrétiens | RNCC / Page 000
12. Kretyin nan legliz yo jodia

Kretyin nan legliz yo jodia min you mesaj
Min m si ou prese fe gnou chita pou nou tande
Nou oue gin anpil moun di yo se ame seles
Yo gin le komprann ame seles se gnou bolet.

Ke
CIEL la tout moun n ta rinmin rantre ladan l
Yo gin le komprann siel la se gnou sal sinema
Si yo pa prepare se oue ya oue siel la.

II
Sintespri Bon Dieu se gnou bagay ki prop ampil
Kote ki gin salte Sintespri pap rete la
Ou gin de madan m, de mari ouap manifeste
Ou gin lespri diab la ou kompran n se Sintespri.

III
Kounie a kreryin pa magui min yo nan tout sos
Yo blie prie min yo sonje pale moun n mal
Gin gnou posion fre kap mache fe jen tou patou
Veye free sa yo pou pa di si m tekonnin.

IV
Rob blan mouchoi blan simbal frappe
lespri desan n
Grimas mete pie je pete di se verite
Moun n ap pran minot ou pa konin sa yo vole
Kounie a zanmi map di ou tout se cho bizniss.