23 Gingnin viktoua, gingnin viktoua

Gingnin viktoua, gingnin viktoua
Gingnin viktoua nan amou Sove a
Selman koue nan Jezu
Oua oue ki jan gras li sifi pou nou
Gingnin puissans
Gin delivrans
Gin gerizon
Gin rekonpans, gin solution.