18 David se te gnou gran Roua

1
David se te gnou gran Roua
Li te leve danse (bis 2 lignes)
Le lach la tap retounin
Nan kan Israel yo
Li te leve danse pou’l loue Letenel


Min pou kisa ou pa vle leve danse
Loue I pou amou li, pou mizerikod li
Le Segne gran li merite louanj
Leve min ou loue Letenel.

2
Eske se peche k mare ou
Ki fe ou pa vle danse (bis 2 lignes)
Eske se peche k mare ou
Ki fe ou pa vle danse
Se pou ou leve danse
Pou ou loue Letenel.