8 Bon die va sove moun ki pou li yo

00 Reveillons Nous Chrétiens | RNCC / Page 000
8. Bon Die va sove moun

Bon die va sove moun ki pou li yo
Nou min m kretien nou doue kinbe la foua
Min m si n oue le mond ap boulvese kinbe la
Le Bondie tap touye premie ne legipyo
Pep Israel pase san lagno a
Le zanj Ian pase li pa oue san li touye.

Ke
Gloria, Gloria, Gloria gloua a toi (bis).

II
Yo lage toua jen gason nan founez
Roua a pase lod pou chofe founez la
Demin le lal gade li, oue kat moun tou vivan
Yo lage Daniel nan fos lion an
Lion yo kouche e yap adore li
Min demin li gade li oue Daniel tou vivan.

III
Yo pran Samson yo metel nan prizon
Kat mil moun te vi n pase’l nan rizib
Bondie te fe Samson kraze kay la, yo mouri
David bay Goliat gnou kout festibal
E li pran epel li koupe tet li
David soti nan kan filistin an byin vivan

IV
Le Bondie tap lage dife nan vil Sodom
Toua zanj al di Lo poul kite vil sa a
Dife sot Ian siel li boule sodom, Lo
vivan
Bondie di Noe poul fe gnou bato
Lap rantre la danl ak tout fammy li
Dlo monte touye tout moun sou la te Noe vivan.

V
Jezu kontre anteman Naim nan
Gnou jen fi yo ta pral met Ian tonbo
Jezu kanpe li fe li leve byin vivan
Le Laza te mouri depi kat jou
Yo te minnin Jezu bo tonbo a
Jezu te prie e li leve byin vivan.

VI
Pie te rive nan la me Docas la
Li mete jenou la te li prie
Li gade li oue Bondie fe vev la byin vivan
Yo te kloue Jezu sou la koua a
Yo te pote l al met nan tonbo a
Bondie voye zanj yo roule roch la
Jezu vivan.