77 Zwazo Yo Nan Bèl Boua Yo

Zwazo yo nan tout bwa yo
Ap chante pou Jezi,
Zanj yo ap chante kè sa a
Tout lajounen;
Tout flè yo nan jaden an
Ap bay bèl odè,
O, se pou mwen, se pou ou,
louwe Li tou.