79 Sèlman Yon Gason David

Sèlman yon gason: David,
Sèlman yon ti flonn,
Sèlman yon gason: David,
Men li te priye e chante;
Sèlman yon gason: David,
Sèlman yon ti rivyè,
Sèlman yon gason: David,
E li pran senk ti wòch.
Yon ti wòch li mete nan flonn
E li balanse l wonn e wonn,
Yon ti wòch li mete nan flonn
E li balanse l wonn e wonn,
E wonn e wonn, e wonn e wonn
E wonn e wonn, e wonn,
Yon ti wòch li voye anlè a
E Golyat tonbe atè.