8 Pran mouin Ségnè

 1.
Pran mwen Senyè,
Menm jan mwen ye
M ap ba ou tout,
Tout sa mwen genyen
Fè mwen vin sen,
E fè mwen mache
Fè mwen jan ou vle mwen ye.

2.
Pran mwen Senyè,
Mwen pa konn priye
M pa bon ditou,
Mwen pa ka pale
Pran sa mwen ye,
Pase m nan dife
Fè mwen jan ou vle mwen ye.