28 Pouki Ou Kité Tèt Chajé Démin Yo

Pouki ou kite tèt chaje demen yo,
Fè ou ap viv ak tristès nan kè ou,
Si Bondye nou an pran swen
Zòtolan yo
Li p ap manke pran swen ou tou.
Li konnen bezwen ou,
Si Bondye nou an pran swen
Zòtolan yo
Li p ap manke pran swen nou tou.