31 Nom Saj La Bati Kay Li Sou Roch La

1.
Moun saj la bati kay li sou wòch la, _(3 fwa)_
E lapli kòmanse tonbe.
Lapli tonbe, epi rivyè desann _(3 fwa)_
E kay ki sou wòch la rete fèm.

2.
Moun fou a bati kay li sou sab la, _(3 fwa)_
E lapli kòmanse tonbe.
Lapli tonbe, epi rivyè desann _(3 fwa)_
E kay ki sou sab la tonbe plat.

3.
Annou bati sou Senyè Jezi ki wòch la (3 fwa)
E gras va kòmanse desann.
Gras li desann lè priyè yo monte _(3 fwa)_
Ann bati lavi nou sou Kris.