54 Na Ouè Li Va La Pinn

N ava wè jan sa bon
Lè nou wè Jezi
Traka lavi sa a parèt piti,
Devan glwa k ap vini
Tout chagren va fini.
Donk, kouri ak kouraj
Jouk nou wè Kris.