7 N-ap maché ak Jézu

 1.
N ap mache ak Jezi,
Mache nan chemen, jiska lafen.
N ap mache ak Jezi,
Mache ak Jeziz sèl.