18 Mouin Maché Nan Gnou Dur Chémin

1.
Mwen mache nan yon vye chemen,
Mwen pa janm jwenn sekou
Fado mwen dekouraje mwen
Li sanble tèlman lou,
Mwen plenyen, mwen di Jezi:
Moun yo pa gen lanmou
Epi Li reponn mwen
Ak vwa l si dous:
Mwen te bouke, mwen menm tou,
Lè m mache sou Kalvè,
Kwa mwen te vin tèlman lou
Mwen tonbe m te tonbe
Kretyen, se pou ou fidèl,
Repo ou pa twò lwen,
Pran kwa ou non,
E mache avèk mwen.

2.
Souvan mwen konn vante tèt mwen,
Mwen di m fè gwo travay,
E pou m mache nan chemen an
Mwen fè gran sakrifis.
M abandone anpil bagay
Pou m vin disip Kris.
Epi li reponn mwen
Ak vwa l byen tris:
Mwen kite bèl laglwa mwen,
Mwen fè sa ak lajwa,
Lemonn pa resevwa mwen,
Yo kloure m sou yon kwa.
Ou menm kab fè chemen an
Ak men ou nan men mwen,
Pran kwa ou non,
E mache avèk mwen.

3.
Kounye a, Jezi, m vle swiv ou
Avèk imilite,
Menm si m ta dwe mouri pou ou
Sa pa t ap fè m peye
Tout lanmou san mezi ou
Lanmò ou te montre m
Ak vwa l byen dous
Li reponn, Li mande m:
Si se sèlman yon vè dlo
Mwen vle ou bay pou mwen,
Oubyen, pòte gwo fado
Ki peze jouk lafen,
Menm si mwen vle ou soufri
E menm mouri pou mwen
Jezi, m a pran kwa mwen,
M a fè l pou ou.