57 Mèvéyé, Abondan Gras Bon-Dieu

1.
Ala yon gras mwen jwenn nan Bondye,
Gras ki pi gran pase tout peche,
Sou kwa kalvè Jezi krisifye,
San Li te vèse la pou nou tout.

Kè:
Gras, gras, gras Bondye,
Gras ki padone e pirifye,
Gras, gras, gras Bondye,
Gras ki pi gran pase tout peche.

2.
Peche ki gran kon gwo vag lanmè,
Menase nanm nou pou nou pèdi,
Gras ki pi gran, wi, gras Li si chè,
Montre nou yon refij nan kwa Li.

3.
Gras li se mèvèy, li san mezi,
Bondye bay li pou tout moun ki kwè.
Ou, ki yon jou vle wè fas Jezi,
Èske ou a resevwa gras Kalvè.