24 Map Viv Pou Jézu

M ap viv pou Jezi
Jou aprè jou,
M ap viv pou Jezi
Nenpòt ki lè.
Lè Sentespri la
Mwen pa janm pè
M ap viv pou Jezi
Jou aprè jou.