30 M-ap Chanté Tout Byin-fè lé Ségnè pou toujou

M ap chante tout byenfè Senyè mwen
Pou toujou m ap chante, m ap chante;
M ap chante tout byenfè Senyè mwen
Pou toujou m ap chante tout byenfè Senyè mwen.
Ak bouch mwen, m ap anonse
Fidelite l,  fidelite l;
Ak bouch mwen, m ap anonse
Fidelite Senyè mwen pou tout moun._(bis, 4 premye liy)_