19 Konfié Nan Jézu Pa-za-pa

Konfye n nan Jezi pazapa
Li se pi bon zanmi
Nenpòt kote nou vwayaje
Jezi va gide nou.
Chante nan tan solèy,
Chante lè li fènwa,
Wi, chak jou, toupatou
O, chante!  Chante!