9 Jézu Sé Sovè Mwen

 1.
Jezi se Sovè mwen, m ape rete fèm
Mwen p ap manke anyen
M ape rete fèm
Kou yon pyebwa
Ki plante bò rivyè a,
Wi, m ape rete fèm.

Kè:
M ape rete, m ape rete fèm _(bis)_
Kon yon pyebwa
Ki plante bò rivyè a
Wi, m ape rete fèm.

2.
Jezi ban mwen lavi
M ape rete fèm
Kache anba zèl Li
M ape rete fèm
Kon yon pyebwa
Ki plante bò rivyè a,
Wi, m ape rete fèm.

3.
Ak yon lafwa vivan
M ape rete fèm
Gras Li rann mwen Pisan
M ape rete fèm
Kon yon pyebwa
Ki plante bò rivyè a,
Wi, m ape rete fèm.

4.
Nouri nan pawòl Li
M ape rete fèm,
Travay jouk Li vini,
M ape rete fèm
Kon yon pyebwa
Ki plante bò rivyè a,
Wi, m ape rete fèm.