61 Jézu ouè sa ou fè

Jezi wè sa ou fè, Li tande sa ou di,
Senyè a ap koute toutan, toutan.
Jezi wè sa ou fè, Li tande sa ou di,
Senyè a ap koute toutan.