62 Jézu Fidèl, Sé Dieu Li Yé

Jezi fidèl, Bondye Li ye
Jezi fidèl, Pawòl Li vre.
Jezi fidèl, L ap ede ou.
Annou fidèl a Li menm tou.