37 Chak Promès Nan La Bib Sé Pou Mwen

Chak pwomès nan laBib se pou mwen,
Chak chapit, chak vèsè e chak liy;
Tout byenfè li lanmou li ban mwen;
Chak pwomès nan laBib se pou mwen.