68 Yon pisans m ape mande w

Yon pisans m ape mande w (3 fwa)
Selman Senyè m nan konnen l
Yon viktwa, se lavi, se lajwa, se lapè.