38 Se ou ki merite tout glwa

1.
Se ou ki merite tout glwa,
Se ou ki merite louwanj
Nan montay yo, nan vale yo
Toupatou non ou dwe chante.

2.
Se ou ki genyen tout pouvwa,
Se ou ki mèt nou, Senyè nou
Lè nou san fòs, ou fè nou fò
Wi, Jezi merite tout glwa!