2 Sa pou m bay Letènèl

Sa pou m bay Letènèl
Pou tout byenfè l yo anvè mwen
Sa pou m bay Letènèl
Pou tout byenfè l yo anvè mwen
M ap leve tas delivrans mwen
Nan prezans tout lènmi m yo
Sa pou m bay Letènèl
Pou tout byenfè l yo anvè mwen.