20 Roi des rois

1.
Roi des rois
Seigneur des seigneurs
Gloire! Alleluia! _(bis 3 lignes)_
Jésus, Prince de paix
Gloire! Alleluia! _(bis 2 lignes)_

2.
King of kings
And Lord of lords
Glory! Allelujah! _(bis 3 lignes)_
Jésus Prince of peace
Glory! Allelujah! _(bis 2 lignes)_

3
Wa tout wa
E Chèf tout Chèf yo
Lonè! Alelouya! _(2 fwa 3 liy yo)_
Jezi Prens lapè a
Lonè! Alelouya! _(2 liy 2 fwa)_