127 Paske Li renmen m se sa k fè m renmen l

Paske Li renmen m se sa k fè m renmen l
Li vin pi dous chak jou nan lavi mwen
Mwen pa t anyen lè l te jwenn mwen
Avèk lanmou l Li vlope (_sove_) mwen
Li renmen m se sa sèlman m ka di