111 Papa mwen chita devan w maten an

1.
Papa mwen chita devan w maten an
Men ti Bib mwen louvri devan m
M ap mande w tanpri louvri lespri mwen
Pou m ka konprann pawòl ki ladan l
Pou m ka sonje se ou ki papa mwen
Pou m toujou fè tout sa ou di mwen
Mwen bezwen fòs LespriSen ou anpil
Pou m rete toujou nan bon chemen.


Lave m ak dlo vivan
Nouri m ak pawòl vivan
Pou m sèvi Bondye vivan
Toutotan mwen rete vivan.

2.
Mesi Bondye ou ban mwen pawòl sa a
Lè m dekouraje li ban mwen fòs
Lè m grangou, Lè mwen swat mwen sipòte
Pawòl sa gen pwoteyin ladan l
Tanpri pa kite m pase yon maten
Pou m pa pran randevou ak Bib mwen
San m pa jwenn medikaman mwen bezwen
Pou pase jounen an ak Bondye.