46 Papa Bondye

Papa Bondye ou menm
Ki kreye syèl la ak tè a
Ak pisans ou;
Papa Bondye ou menm
Ki kreye syèl la ak tè a;
Annik lonje bra w
Anyen pa enposib pou ou _(2 fwa)_
Anyen, anyen nanpwen anyen
Anyen ki enposib pou ou.