14 O Senyè Bondye Izrayèl

O Senyè Bondye Izrayèl
Pa gen lòt Bondye tankou w
Nan syèl la;
Pa gen lòt Bondye tankou ou
Sou tè a,
O Senyè Bondye Izrayèl.