4 O Senyè ala ou gran

Ouniame koto loko! _(2 fwa)_
Aba de lima koto ! _(2 fwa)_
Ouniame koto loko!

O Senyè ala ou gran! _(2 fwa)_
Tout latè koube devan ou! _(2 fwa)_
O Senyè ala ou gran!