71 O Saint-Esprit de Dieu!

1.
O Saint-Esprit de Dieu!
Remplis ma vie,
Remplis mon âme,
Remplis mon être,
Remplis-moi (bis)
De ta puissance,
Remplis-moi (bis)
De ton amour,
Remplis-moi (bis)
De ta bonté
O Saint-Esprit de Dieu!

2.
Espiritu de Dios
Llena mi vida
Llena mi alma
Llena mi ser
Llena me (bis)
De tu presencia
Llena me (bis)
De tu poder
Llena me (bis)
De tu bondad
Espiritu de Dios.

3.
O Sentespri Bondye!
Ranpli lavi mwen
Ranpli tout nanm mwen
Ranpli konplètman
Ranpli mwen (2 fwa)
Avèk pisans ou
Ranpli mwen (2 fwa)
Avèk lanmou ou
Ranpli mwen (2 fwa)
Avek bonte
O Sentespri Bondye!