62 Nenpòt ki van k ap boulvèse kannòt mwen

Nenpòt ki van k ap boulvèse
Kannòt mwen
Jezi la m pa pè anyen _(3 liy, 2 fwa)_
M ap monte anwo, m ap monte anwo
M ap monte pou letènite _(2 Iiy, 2 fwa)_