86 Nan tan ou

1.
Nan tan ou _(2 fwa)_
Ou fè tout bèl bagay nan tan ou
Senyè lavi m nan men ou
Ke chak chan m a va chante
Va yon bèl ofrann pou ou, nan tan ou.

2.
Nan tan ou _(2 fwa)_
Ou fè tout bèl bagay nan tan ou
Senyè montre mwen chak jou
Jan ou kenbe pwomès ou
Toutan m a pale de ou nan tan ou.