23 Mwen wè Bondye

Mwen wè Bondye _(2 fwa)_
Sou yon twòn ki te byen wo
Laglwa li ranpli tout tanp la _(2 fwa, 2 liy)_
Zanj yo chante ou sen (3 fwa)
Wi Senyè!