64 Mwen gen yon sous lavi k ap koule nan mwen

Mwen gen yon sous lavi k ap
koule nan mwen
Li fè enfim mache e avèg yo wè,
Li louvri pòt prizon, lage prizonye.
Mwen gen yon sous lavi k ap
koule nan mwen
Koule, koule sous andedan kè mwen
Koule, koule sous ki fè tout vi m chanje
Koule, koule sous pote pou mwen
Lavi k p ap janm fini.