22 Mwen beni non ou

22 L’Ombre du Réveil | ORC / Page 395

22. MWEN BENI NON OU

Mwen beni non ou
Senyè, mwen beni non ou _(2 liy, 4 fwa)_

2.
Ou ban m Jezi
Li pa manke anyen,
Ou ban m Lespri
Li pa manke anyen
Ou ban m lavi
Li pa manke anyen
Mwen beni non ou
Senyè mwen beni non ou.

3.
Ou fè syèl la
Li pa manke anyen,
Ou fe tè a
Li pa manke anyen
Ou fè lèzom
Yo pa manke anyen
Mwen beni non ou
Senyè mwen beni non ou.