112 Mwen beni alelouya mwen beni

Mwen beni alelouya mwen beni
Lè m tande pawòl la mwen beni
Depi m leve nan maten.

Jouk tan solèy la kouche
Mwen beni, alelouya! mwen beni
(Mwen beni Lè m tande pawòl Bondye)