5 M p ap adore lòt dye

M p ap adore lòt dye
Ni lòt bagay kon ou _(2 fwa, 2 liy)_
M p ap adore lòt dye
Ni lòt bagay _(2 liy, 2 fwa)_
M p ap adore lòt dye
Ni lòt bagay ke ou.